استراتژی تجارت فارکس

کلید های میانبر در متاتریدر

فعال سازی پنجره قبلی

حذف اندیکاتور از متاتریدر

Sep 16, 2017 — در این آموزش به عملکرد 60 کلید میانبر در متاتریدر اشاره شده است که جدول آن . Backspace, حذف اخرین ابجکتها قرار گرفته (ترسیم شده) بر روی چارت . Ctrl+A, مرتب کردن تمامی اندیکاتورها و شاخص های عمودی به حالت اولیه و استاندارد. ادامه.

ﺑﺎ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻛﻠﻴﺪﻫﺎي ﻣﻴﺎﻧﺒﺮ ﺑﺮاي اﻧﺪﻳﻜﺎﺗﻮرﻫﺎ، اﻛﺴﭙﺮت ﻫﺎ و ﻳﺎ اﺳﻜﺮﻳﭙﺖ ﻫﺎ ﺑﻪ ﺳﺎدﮔﻲ ﻣﻲ ﺗﻮان آﻧﻬـﺎ را ﺑـﻪ ﭼـﺎرت ﻗﻴﻤـﺖ . Delete. را ﺑﺰﻧﻴﺪ . -3. ﮔﺰﻳﻨﻪ. "Symbols". را در ﻣﻨﻮ. "Market Watch". (. ﺑﺮرﺳﻲ ﺑﺎزار. ). ادامه.

‎فهرست اندیکاتورها. در این قسمت می توانید اندیکاتورهای را که به نمودار الصاق شده اند را ببینید و هر کدام را که قصد داشتید حذف یا . ادامه.

ویرایش اندیکاتور از پیش ثبت شده با کلیک روی اندیکاتور در فهرست; حذف اندیکاتور از نمودار، انتخاب آن در فهرست و کلیک روی دکمۀ "حذف"; افزودن یک اندیکاتور . ادامه.

Jan 22, 2019 — آموزش متاتریدر: آموزش نوار ابزار های متاتریدر دستورات اصلی متاتریدر در قالب . دستورات و ابزار خاصی را به نوار‌های ابزار اضافه و یا از آن حذف کنید. . پنجره داده یا Data Window اطلاعاتی در رابطه با قیمت‌ها و اندیکاتورهای اعمال شده به . ادامه.

Oct 29, 2020 — آموزش متاتریدر ؛نصب اندیکاتور و اکسپرت بر روی متاتریدر . به منظور حذف و اضافه نمودن ابزار مورد نظر می توانید مسیر زیر را دنبال کنید. ادامه.

May 26, 2019 — میخواستم بدونم چطور باید خطوط افقی و عمودی پنل تحلیل رو حذف کرد که صفحه پنل شلوغ نشه؟ / پرسش و پاسخ های بلاگ بآشگاه مشتریان کارگزاری . ادامه.

May 7, 2020 — حذف اندیکاتور از متاتریدر 5. اگر بخواهیم اندیکاتور خود را حذف کنیم باید چکار کنیم؟ حذف اندیکاتور، کار بسیار ساده ای است. به این منظور کافی . ادامه.

May 12, 2019 — نکات و ترفندهای متاتریدر ۴ را برای تبدیل شدن به معامله‌گر موفق‌تری بیاموزید . ۱- بر روی یک چارت تمام اندیکاتورها با تنظیمات دلخواه و رنگبندی مورد پسند را . از روی چارت حذف شده و دیگر از قسمت code base قابل دانلود نیستند. ادامه.

آموزش نصب و فراخوانی اندیکاتور و اکسپرت در متاتریدر 4 برای دریافت جدیدترین اندیکاتور و اکسپرتها به سایت ما مراجعه کنید http://toosfx.com. ادامه.

‫ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﻳﻦ ﻗﺴﻤﺖ ﻣﻲﺗﻮاﻧﻴﻢ ﺑﻪ حـﺬف ﻳـﺎ ﺗﻐﻴﻴـﺮ ﻳـﺎ واردﻛـﺮدن ﻳـﺎ ﺧـﺎرج ﻛـﺮدن ‫اﻃﻼﻋﺎت ﻧﻤﻮدارﻫﺎ ﺑﭙﺮدازﻳﻢ‬‬ . Indicatorﻫﺎي ﭘﻴﺶ ﻓﺮض ‪ MetaTrader‬را ﺷﺎﻣﻞ ﻣـﻲﺷـﻮد ﻛـﻪ ﺑـﺎ دوﺑـﻞ ﻛﻠﻴـﻚ ‫ﺑﺮروي آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﭼﺎرت‬ . ادامه.

را به عنوان پاسـخ مناسـب مطرح نمـود که پس از دریافـت حق االمتیاز آن MetaTrader 5نرم افـزار. مراحل بومی . تا 100 نمودار را به صورت همزمان اجرا کند و معامله گر را از فهرست تمامی اندیکاتورها و تغییرات . دیگری منتقل کنید، به صورت خودکار حذف می گردد. ادامه.

نرم افزار متاتریدر در واقع فرصت ایجاد اندیکاتورها و اکسپرت‌های مورد نیاز را در . Delete, حذف ابجکتها و اشیاء گرافیکی قرار گرفته (ترسیم شده) بر روی چارت. ادامه.

منوی chart متاتریدر. نوبت به آن رسیده است تا دستوراتی را اعمال نماییم که بر اساس آنها بتوان بر تمامی نمودارها و اندیکاتورها مدیریت داشت. نمودارها بخش مهمی از ابزارهای . ادامه.

Sep 3, 2019 — متاتریدر برای انواع پلتفرم کلید های میانبر در متاتریدر ها کلاینت ارائه داده است و در این نوشته کلید های میانبر در متاتریدر آموزشی قصد داریم تا روش افزودن اندیکاتور به متاتریدر 4 اندروید را توضیح دهیم. ادامه.

می‌توان از این پنجره اندیکاتور اضافه شده در نمودار را انتخاب کرد و تنظیمات آن را تغییر داد و یا اینکه آن را از نمودار حذف کرد. برای دستیابی به این پنجره می‌توانید از . ادامه.

اندیکاتورهایی کلید های میانبر در متاتریدر که به متاتریدر اضافه می شوند را می توتن کلید های میانبر در متاتریدر از مسیر Insert . پس از ورود به معامله و کلید های میانبر در متاتریدر اتمام کار جهت حذف خطوط و نوشته های اندیکاتور توصیه می شود بجای . ادامه.

آموزش نصب و فراخوانی اندیکاتور و اکسپرت در متاتریدر 4برای دریافت جدیدترین اندیکاتور و اکسپرتها به سایت ما مراجعه کنید http://toosfx.com. ادامه.

ﻛﺮدن و ﺣﺬف. ﻛﺮدن. Profile. اﺳﺘﻔﺎده ﻛﺮد . ١۶. *. ﺑـﺎ ﺗﻴـﻚ ﮔﺬاﺷـﺘﻦ در ﻛﻨـﺎر ﮔﺰﻳﻨـﻪ. Default. ﻫﻨﮕـﺎﻣﻲ. ﻛـﻪ وارد ﻣﺤـﻴﻂ ﻧـﺮم اﻓـﺰار. ﻣﻲ ﺷﻮﻳﺪ . دﻳﮕﺮ ﺗﻬﻴﻪ و در ﭘﻮﺷﻪ اﻧﺪﻳﻜﺎﺗﻮر ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ کلید های میانبر در متاتریدر ﻣﺘﺎﺗﺮﻳﺪر ﻗﺮار داده. اﺳﺖ . ۴١ . ادامه.

بازگرداندن ارتفاع پنجره اندیکاتورها به اندازه استاندارد. ۲. Ctrl+B. باز کردن پنجره آبجکتها. ۳. Ctrl+C. کپی گرفتن در کلیپ بورد. ۴. Ctrl+Z. بازگرداندن آبجکت حذف . ادامه.

امکانات برای تحلیل تکنیکال در متاتریدر چگونه است ؟ . اندیکاتورهای بیل ویلیامز شامل چه بخشهایی است ؟ . مدیریت نمادها(افزودن و حذف نماد) چگونه انجام میشود ؟ ادامه.

ﺑﺎ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻛﻠﻴﺪﻫﺎي ﻣﻴﺎﻧﺒﺮ ﺑﺮاي اﻧﺪﻳﻜﺎﺗﻮرﻫﺎ، اﻛﺴﭙﺮت ﻫﺎ و ﻳﺎ اﺳﻜﺮﻳﭙﺖ ﻫﺎ ﺑﻪ ﺳﺎدﮔﻲ ﻣﻲ ﺗﻮان آﻧﻬـﺎ را ﺑـﻪ ﭼـﺎرت ﻗﻴﻤـﺖ . Delete. را ﺑﺰﻧﻴﺪ . -3. ﮔﺰﻳﻨﻪ. "کلید های میانبر در متاتریدر Symbols". را در ﻣﻨﻮ. "Market Watch". (. ﺑﺮرﺳﻲ ﺑﺎزار. ). ادامه.

برای حذف کردن اندیکاتور های فعال در متاتریدر هم میتوانید مجدد روی گزینه F مانند کلیک کرده و سطل زباله را لمس کنید. Array. سپس اندیکاتور هایی را که قصد حذف . ادامه.

Nov 19, 2019 — . یکی از معروفترین و پرکاربردترین این نرم افزارهای معاملاتی “متاتریدر” است. . برای حذف هر مورد نیز می توانید از کادر سمت راست روی آن دابل-کلیک کنید . برای رسم اندیکاتور روی نمودار یکی از آنها را از این فهرست انتخاب کنید. ادامه.

اضافه و حذف اندیکاتور: در منوی اصلی در Tab مربوط به Insert کاربر می تواند نسبت به اضافه کردن هر نوع اندیکاتوری در داخل چارت اقدام نموده و همچنین با راست کلیک . ادامه.

مقالات مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برو به دکمه بالا