آموزش فارکس

Soدربورس یهنی چه

تاثیر خصوصی‌سازی شرکت‌های دولتی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بر بازده سهام آنها

یکی از اهداف مهم خصوصی‌سازی در کشورهای مختلف بهبود کارآیی و بهره‌وری منابع ملی است. در این تحقیق با استفاده از صورت‌های مالی حسابرسی شده شرکت‌های واگذار شده و سالنامه‌های بورس، بازده سهام شرکت‌ها برای دوره‌های قبل و بعد از خصوصی‌سازی و هم‌چنین یک دوره مشابه برای شرکت‌های مشمول خصوصی‌سازی و شرکت‌هایی که دولتی باقی مانده‌اند, محاسبه و مورد ارزیابی قرار گرفته است.
نتایج این پژوهش نشان می‌‌دهد که پس از خصوصی‌سازی بازده سهام شرکت‌ها تغییر معنی‌داری داشته است، منتها این تغییر در حالت کلی مثبت نبوده است. هم‌چنین در یک دوره زمانی مشابه 3 ساله شرکت‌ها چه دولتی باقی مانده باشند و چه خصوصی شده باشند, تفاوت معنی‌داری بین بازدهی سهام آن‌ها وجود ندارد.
به‌طور کلی و با توجه به نتایج آزمون، شواهدی فراهم شده است که فرضیه اصلی تحقیق مورد تائید قرار نمی‌گیرد. از‌این‌رو اجرای سیاست خصوصی‌سازی قادر به دستیابی به اهداف آن یعنی بهبود بازده سهام شرکت‌ها نبوده است. عمده‌ترین دلیل عدم کامیابی سیاست خصوصی‌سازی، شرایط نامساعد Soدربورس یهنی چه ایران و فقدان بسترهای مناسب برای دستیابی به اهداف این برنامه و هم‌چنین وجود مسائل فنی مهمی مانند قیمت‌گذاری سهام است. بنابراین تا زمانی که این شرایط نامساعد، بهبود پیدا نکند، خصوصی‌سازی منجر به مشکل می‌‌شود.

کلیدواژه‌ها

20.1001.1.10248153.1384.7.1.4.1

عنوان مقاله [English]

One of important purposes of Privatization in different countries is to improve efficiency. This research has been studies based on using financial statements of ceded companies to privatization, for analyzing" Return on Stock" for the periods before and after privatization and also a similar period for ceded companies and so companies which is remained as governmental.
¬Researcher, based on literature related to privatization and the fundamentals of theories of "Return on Stock", the following research hypothesis for the examination of the said data so could find a suitable field for his research.
A) Main Hypothesis:
1. Privatization of government companies has positive effect on "Return on stock".
B) Subordinate Hypothesis:
1. Average of "Return on stock" before privatization with average of "Return on stock" after privatization has meaningful different.
2. Among average of "Return on stock" of ceded companies and average of "Return on stock" of" Control Group" has meaningful different, in view of statistics.
Results of this research represents that after of privatization," Return on stock" of companies has not meaningful different, but, this different in overall is not positive. Also in a similar period (3 years), companies what remained as governmental and what privatized, is not meaningful different among their "Return on stock".
With respect to test results, evidences provided that main hypothesis of research is not confirm. However, execution of privatization is not enable to achievement for its purposes, that is , improving" Return on Stock" of companies.

واگرایی (Divergence)

اصطلاحات مالی و اقتصادی

واگرایی، اصطلاحی است که در تحلیل تکنیکال به کار برده می‌شود.

واگرایی (به انگلیسی Divergence) زمانی اتفاق می‌افتد که قیمت یک دارایی در خلاف جهت یک اندیکاتور تکنیکال، مانند اسیلاتور، یا برخلاف سایر داده‌ها حرکت کند.

واگرایی هشدار می‌دهد که روند فعلی قیمت ممکن است در حال تضعیف‌شدن باشد و در برخی موارد ممکن است منجر به تغییر جهت قیمت شود.

واگرایی دو نوع مثبت و منفی دارد.

واگرایی مثبت بیانگر امکان حرکتی بالاتر در قیمت دارایی و واگرایی منفی بیانگر امکان حرکتی پایین‌تر در دارایی است.

مثال – تصویر زیر یک واگرایی منفی را نشان می‌دهد:

واگرایی

واگرایی می‌تواند بین قیمت یک دارایی و تقریبا هر داده یا اندیکاتور تکنیکال یا فاندامنتال اتفاق بیفتد.

با این وجود، واگرایی اغلب توسط معامله‌گران تکنیکال و هنگامی استفاده می‌شود که قیمت در خلاف جهت یک اندیکاتور تکنیکال حرکت کند.

واگرایی مثبت این سیگنال را می‌دهد که قیمت ممکن است به‌زودی به سمت بالا حرکت کند. این مسئله هنگامی اتفاق می‌افتد که قیمت در حال نزول است اما یک اندیکاتور تکنیکال در حال صعود یا نشان‌دادن سیگنال‌های صعودی است.

واگرایی منفی از احتمال کاهش قیمت در آینده حکایت دارد و هنگامی اتفاق می‌افتد که قیمت در حال بالا رفتن باشد اما یک اندیکاتور تکنیکال در حال افت یا نشان‌دادن سیگنال‌های نزولی باشد.

به یاد بسپارید که همیشه نمی‌توان منحصرا به واگرایی تکیه کرد زیرا Soدربورس یهنی چه گاهی سیگنال‌های معاملاتی را در زمان مناسب ایجاد نمی‌کند. ممکن است در نمودار به مدت زیاد شاهد واگرایی باشیم بدون اینکه یک Soدربورس یهنی چه بازگشت قیمت اتفاق بیفتد.

واگرایی فقط در برخی مواقع وجود دارد و نمی‌توان گفت در همه تغییر روندها، واگرایی در نمودار مشاهده شده است.

شرح کامل‌تر واگرایی در تحلیل تکنیکال

واگرایی در تحلیل تکنیکال نشان‌دهنده یک حرکت بزرگ در قیمت به سمت منفی یا مثبت است.

یک واگرایی مثبت هنگامی اتفاق می‌افتد که قیمت یک دارایی کف جدیدی ایجاد کند درحالیکه یک اندیکاتور، مانند جریان پول (money flow) شروع به صعود کرده است.

در مقابل، یک واگرایی منفی هنگامی اتفاق می‌افتد که قیمت یک سقف جدید ایجاد می‌کند اما اندیکاتور مورد تحلیل یک سقف پایین‌تر می‌سازد.

معامله‌گران برای ارزیابی مومنتوم بنیادی قیمت یک دارایی و همچنین برای ارزیابی احتمال بازگشت قیمت از واگرایی استفاده می‌کنند.

به‌عنوان مثال، سرمایه‌گذاران می‌توانند از اسیلاتورهایی مانند شاخص قدرت نسبی (RSI) در نمودار قیمت استفاده کنند.

اگر سهام در حال افزایش است سقف‌های جدیدی ایجاد می‌کند، در حالت ایده‌آل شاخص قدرت نسبی نیز به سقف‌های جدید خواهد رسید.

اما اگر شاخص قدرت نسبی شروع به ایجاد سقف‌های پایین‌تر کند هشداری خواهد بود مبنی بر اینکه روند صعودی قیمت احتمالا در حال تضعیف‌شدن است. به این شرایط، واگرایی منفی می‌گویند.

معامله‌گر در این حالت تصمیم می‌گیرد که آیا از معامله خارج شود یا اینکه حدضرر مناسب را اعمال کند تا در صورت افت قیمت، متضرر نشود.

واگرایی مثبت وضعیتی برخلاف مورد ذکر شده در بالاست.

تصور کنید که قیمت سهام در حال ایجاد کف‌های جدید است درحالیکه شاخص قدرت نسبی با هر نوسان در قیمت سهام کف‌های بالاتری را به وجود می‌آورد.

سرمایه‌گذاران ممکن است به این نتیجه برسند که پایین‌ترین کف‌ها در قیمت سهام در حال ازدست‌دادن مومنتوم نزولی خود هستند و ممکن است به‌زودی یک روند بازگشتی اتفاق بیفتد.

واگرایی یکی از رایج‌ترین کاربردهای اندیکاتورهای تکنیکال، خصوصا هنگام کار با اسیلاتورهاست.

تفاوت بین واگرایی و تائید

واگرایی زمان اتفاق می‌افتد که قیمت و اندیکاتور دو چیز مختلف به معامله‌گر می‌گویند.

تائید (Confirmation) هنگامی اتفاق می‌افتد که اندیکاتور و قیمت، یا چندین اندیکاتور، به معامله‌گر یک سیگنال مشخص بدهند.

در حالت ایده‌آل، معامله‌گران برای ورود به معامله‌ها و در زمان معامله به تائید احتیاج دارند.

اگر قیمت در حال افزایش باشد، معامله‌گران تمایل دارند اندیکاتورهایشان این سیگنال را بدهند که قیمت Soدربورس یهنی چه احتمالا به حرکت خود ادامه خواهد داد.

محدودیت‌های استفاده از واگرایی

همانطور که در مورد تمام اشکال تحلیل تکنیکال صادق است، سرمایه‌گذاران باید Soدربورس یهنی چه پیش از انجام معامله صرفا بر اساس واگرایی از ترکیبی از اندیکاتورها و تکنیک‌های تحلیل برای تائید روند بازگشتی استفاده کنند.

واگرایی در تمامی بازگشت روندها اتفاق نمی‌افتد؛ بنابراین، از دیگر اشکال کنترل ریسک یا تحلیل‌های دیگر باید در کنار واگرایی استفاده کرد.

همچنین، هنگامی که واگرایی رخ می‌دهد، به این معنا نیست که قیمت بازگشت خواهد داشت.

واگرایی ممکن است مدتی طولانی طول بکشد، بنابراین انجام معاملات صرفا بر اساس واگرایی، ممکن است به ضرر قابل‌توجهی منتهی شود. زیرا احتمال دارد قیمت آنطور که انتظار می‌رود واکنش نشان ندهد.

این اصطلاح در واژه‌نامه جامع بورسینس منتشر شده است.اصطلاحات دیگر را ببینید.

قصد شروع سرمایه‌گذاری در بورس را دارید؟ اولین Soدربورس یهنی چه قدم این است که افتتاح حساب رایگان را در یکی از کارگزاری‌ها انجام دهید:

برای سرمایه‌گذاری و معامله موفق، نیاز به آموزش دارید. خدمات آموزشی زیر از طریق کارگزاری آگاه ارائه می‌شود:

Soدربورس یهنی چه

اگر شما هم جزو آن دسته از افرادی هستید که به تازگی وارد بازار بورس شده اید و قصد معامله و خرید و فروش سهم های مختلف از شرکت های مختلف بورسی را دارید ، قطعا این سوال برایتان بوجود آمده است که دلیل تفاوت قیمت آخرین معامله و قیمت پایانی یک سهم در پایان روز چیست؟ دلیل این اتفاق چیست و مزیت و معایب اصلی آن برای سهامداران چیست؟

برای دریافت پاسخ سوال خود و دریافت اطلاعات بیشتر درادامه با ما همراه باشید تا بصورت کامل به این موضوع بپردازیم.

1

تعریف دقیق قیمت پایانی و مزیت آن

قیمت پایانی بصورت خلاصه ، میانگین قیمت هایی هست که سهام یک شرکت در طول یک روز بورسی در آن قیمت معامله می شود.
یعنی یک سهم بعد از مرحله بازگشایی ، ممکن است تا پایان بازار در قیمت های مختلفی معامله شود گاهی در بیشترین قیمت و گاهی در پایین ترین قیمت ، و با معامله تعداد سهام زیاد یا کم و … و میانگین این اعداد تعیین کننده این قیمت می باشد.

مزیت اصلی و مهم آن هم این هست که بصورت مستقیم با حجم مبنا درارتباط بوده و از نوسان شدید قیمت و در نتیجه کاهش یا افزایش نامتعارف قیمت سهم که گاهی بوسیله بازیگران درجهت نوسان گیری و ایجاد ترس در دل سهامداران بی اطلاع ایجاد می شود جلوگیری می کند و در نتیجه جلوی سود یا ضرر زیاد را نیز می گیرد و تاثیر بازیگران سهم بر افزایش یا کاهش قیمت را کاهش می دهد و ریسک سهامداری را در کوتاه مدت برای سهامداران کاهش می دهد و آنهارا ترغیب به سهامداری می کند.

چگونگی تاثیر بازیگران یک سهم بر افزایش یا کاهش قیمت

بازیگران یک سهم گاهی با ایجاد ترس بوسیله کاهش شدید قیمت سهم در ابتدای بازار ، سهامداران بی اطلاع و بی تجربه را قانع می کنند تا سهام خود را بفروشند و به اصطلاح از ضرر بیشتر جلوگیری کنند ، در همین زمان پس از ایجاد Soدربورس یهنی چه صف فروشی که بوسیله خودشان ایجاد شده ، بلافاصله شروع به خرید از فروشندگان می کنند و بعد از خرید کل سهم های فروشندگان در پایین ترین قیمت و جمع کردن صف فروش ، حال شروع به افزایش دادن قیمت سهم بعد از مدت زمان کوتاهی می کنند و سهمی را که دقایقی قبل به پایین ترین قیمت خریده بودند حال با بالاترین قیمت اقدام به فروش می کنند و سهامدارانی که چند دقیقه قبل سهام خود را بدلیل ترس از ریزش و ضرر خود فروختند دوباره اقدام به خرید سهم های تازه فروخفه خود حتی با قیمت بالاتر می کنند و در این میان بازیگر سهم با ایجاد این تکنیک سود زیادی را بدست می آورد و تنها این سهامداران هستند که با دادن ضرر اقدام به خرید دوباره سهم های خود می کنند

تفاوت قیمت پایانی و قیمت آخرین معامله

قیمت آخرین معامله همانطور که از اسمش مشخص هست قیمتی هست که آخرین معامله یک روز بورسی در آن قیمت انجام میشود و معیار و نحوه محاسبه خاصی نیز ندارد و صرفا ثبت عدد مورد معامله برای اطلاع سهامداران و اطلاع از وضعیت آخرین معامله می باشد.
توجه داشته باشید که قیمت آخرین معامله هیچ تاثیری روی قیمت و… نداشته و صرفا کاربرد آن این هست که در زمان بازار سهامداران و بویژه افرادی که قصد اردر گذاری برای خرید و فروش را دارند ، از قیمتی که آخرین معامله در آن صورت گرفته اطلاع داشته باشند و بر اساس آن حدود قیمت پیشنهادی خود برای معامله را تعیین کنند و دید بهتری داشته باشند.

در متن زیر با بیان مثال های عددی این موضوع را برایتان شرح میدهیم

فرض کنید بازه امروز یک سهم بازار از ۱۰۰۰ تا ۲۰۰۰ ریال هست ، در ساعات کاری یک روز Soدربورس یهنی چه بورسی بطور متوسط معاملات زیادی در قیمت های مختلف و تعداد سهام مختلف انجام میشود و در آخرین لحظات بازار یک معامله با هر تعداد سهمی در قیمت ۱۲۰۰ ریال صورت می گیرد ، پس قیمت ۱۲۰۰ ریال که آخرین معامله امروز بود ، قیمت آخرین معامله نام میگیرد و تعداد سهم معامله شده هیچ تاثیری در این بخش ندارد و در واقع فقط قیمت مورد معامله مهم می باشد و در وسط بازار هم روال به همین شکل می باشد ممکن هست در ساعت ۱۰صبح یک معامله در قیمت ۱۹۰۰ ریال انجام شود و معامله بعدی ساعت ۱۱ باشد ، در این حین وقتی شما در هر زمانی بین ساعت ۱۰ تا ۱۱ به تابلو نگاه کنید قیمت آخرین معامله را ۱۹۰۰ ریال مشاهده می کنید .

حال فرض کنید میانگین قیمت هایی که در طول روز معامله در آنها صورت گرفت بر اساس حجم مبنا و تاثیر تعداد سهام مورد معامله در میانگین گیری برابر با ۱۸۰۰ ریال هست و قیمت ۱۸۰۰ ریال دقیقا بازه قیمتی روز بعد را مشخص می کند یعنی قیمت صفر تابلو روز بعد برابر ۱۸۰۰ ریال می باشد و بر این اساس بازه تغییرات قیمتی مثبت یا منفی 5 درصدی برای روز بعد بر اساس همین قیمت تعیین می شود.

نتیجه گیری

طبق مطالبی که در بالا بیان شد در بسیاری از موارد در پایان یک روز کاری قیمت آخرین معامله و پایانی یک سهم ممکن است متفاوت باشد و این امر کاملا متداول و طبیعی بوده است، قیمت پایانی میانگینی از قیمت هایی است که سهم در آن قیمت در طول ساعت کاری بازار معامله شده و مبنای تعیین بازه قیمتی روز بعد بازار نیز همین قیمت پایانی می باشد که در حقیقت قیمت صفر تابلو روز بعد می باشد و میزان تغییر بازه مثبت یا منفی 5 درصدی بازار بر اساس آن ایجاد می شود.
قیمت پایانی نیاز به محاسبه کردن و… ندارد و سازمان بورس بصورت خودکار این کار را انجام می دهد و این اعداد و ارقام در تابلوی اصلی بازار بورس و یا پنل کاربری کارگزاری شما قابل مشاهده می باشد.
شما ازطریق سایت اصلی بورس به آدرس TSETMC می توانید اطلاعات و نمونه این اتفاق را مشاهده کنید و با بررسی یک روزه یک سهم بصورت کامل با نحوه تعیین قیمت و روند آن آشنا شوید.

مقالات مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برو به دکمه بالا