تحلیل فارکس

الگوی سر و شانه چیست ؟

۷ – شکست خط گردن : تا زمانی که حمایت خط گردن شکسته نشده است، الگوی سر و شانه سقف هنوز کاملا نشده و روند نیز به نزولی تبدیل نشده است. در حالت ایده‌آل شکست خط گردن باید بصورتی قاطعانه (با حجمی زیاد) رخ دهد.

الگوی بازگشتی سر و شانه معکوس (Inverse Head and Shoulders)

الگوی سر و شانه معکوس یک الگوی بازگشتی است که در یک روند نزولی ظاهر می شود و نشان از تغییر روند به حالت صعودی دارد. این الگو ویژگی.

الگوی بازگشتی سر و شانه معکوس

الگوی سر و شانه معکوس یک الگوی بازگشتی است که در یک روند نزولی ظاهر می شود و نشان از تغییر روند به حالت صعودی دارد. این الگو ویژگی های مشترک بسیاری با الگوی سر و شانه دارد، ولی وابستگی آن به حجم معاملات بیشتر است. این وابستگی بدین صورت است که در الگوی سر و شانه، اگر در زمان شکسته شدن خط حمایت بهتر است افزایش حجم معاملات وجود داشته باشد، این مساله در الگوی سر و شانه معکوس باید صورت گیرد و یک امر الزامی است.

آنچه در این مطلب می خوانیم ☜

معرفی

الگوی سر و شانه معکوس، شامل سه دره است که دره میانی (سر) الگوی سر و شانه چیست ؟ نسبت به دو دره دیگر (شانه ها) پایین تر است و دره های سمت چپ و راست آن بالاتر الگوی سر و شانه چیست ؟ تر قرار دارند و به سختی با یکدیگر برابر می شوند. در میان این سه دره، دو قله وجود دارند که از طریق خط مقاومتی به نام «خط گردن یا neckline» با یکدیگر ارتباط دارند.

مرحل شکل گیری الگوی سر و شانه معکوس

این الگو اجزای مختلفی دارد که در این مقاله قصد داریم به توضیح آنها بپردازیم. همراه ما باشید.

روند پیش از شکل گیری الگو

روند قبلی: برای بازگشتی بودن این الگو نیاز است که یک روند قبلی وجود داشته باشد که این روند باید نزولی باشد. در حقیقت بدون روند نزولی قبلی، الگوی سر و شانه معکوس شکل نمی گیرد.

قله ها و دره ها

شانه چپ: در یک روند نزولی، شانه چپ یک دره را شکل می دهد که در پایین ترین سطح پیش از خود قرار می گیرد. بعد از شکل گیری این دره، قیمت افزایش می یابد تا شانه چپ شکل بگیرد. به صورت معمول، این افزایش قیمت، خط روند نزولی را نمی شکند و در نتیجه، قله دوم شانه چپ در پایین خط شکل می گیرد و خط روند دست نخورده باقی می ماند.

سر: پس از افزایش قیمت، دوباره کاهش قیمت شروع می شود تا حدی که از شانه چپ پایین تر رود. پس از شکل گیری سر، دوباره شاهد افزایش قیمت هستیم تا جایی که خط روند نزولی را می شکند و آن را در معرض تهدید قرار می دهد. این قله، دومین نقطه برای ترسیم خط گردن را مشخص می کند.

شانه راست: پس از شکل گیری قله دوم، دوباره قیمت کاهش می یابد ولی این بار بالاتر از سر قرار می گیرد تا شانه سمت راست تشکیل شود. اگر چه تقارن در این الگو ترجیح بیشتری دارد ولی شانه راست ممکن است به گونه ای شکل بگیرد که تقارن و توازن به هم بخورد. در نهایت زمانی شاهد شکل گیری کامل الگو هستیم که افزایش قیمت پس از شکل گیری شانه راست، باعث شکسته شدن خط گردن شود.

تکمیل و تایید الگوی سر و شانه معکوس

خط گردن: این خط با وصل کردن قله های ما بین سر و شانه ها قابل رسم است. بر اساس نوع قرارگیری قله ها، شیب خط گردن می تواند رو به بالا باشد یا رو به پایین و یا اینکه افقی ترسیم شود. این شیب از این جهت اهمیت دارد که اگر رو به بالا باشد اعتبار بیشتری برای گاوی شدن بازار پس از اتمام شکل گیری الگو دارد.

شکسته شدن خط روند: تا زمانی که خط روند الگوی سر و شانه چیست ؟ شکسته نشود، شکل گیری الگو به پایان نرسیده و روند صعودی شروع نمی شود. بایداین شکسته شدن همراه با افزایش حجم معاملات باشد.

حجم معاملات

حجم معاملات: زمانی که این الگو ایجاد می شود، حجم معاملات نقش حیاتی در معتبر سازی الگو ایفا می کند. حجم معاملات در زمان کاهش قیمت بعد از شکل گیری شانه چپ معمولا زیاد است و فشار فروش شدید می باشد. این شدت فشار فروش در زمان شکل گیری سر نیز ممکن است همچنان بالا باشد. پس از شکل گیری سر، همراه با افزایش قیمت باید شاهد افزایش حجم معاملات باشیم. در حالت کلی، حجم معاملات در زمان شکل گیری نیمه اول الگو اهمیت کمتری نسبت به نیمه دوم الگو دارد. در زمان شکسته شدن خط گردن نیز اگر شاهد افزایش حجم معاملات نباشیم نمی توانیم این شکست را جدی بگیریم.

مثالی از الگوی سر و شانه معکوس

الگوی بازگشتی سر و شانه معکوس

الگوی سر و شانه معکوس در نمودار لایتکوین

تصویر بالا نشان دهنده شکل گیری الگوی سر و شانه معکوس در نمودار لایتکوین است. پس از هفت ماه افت قیمت، با شکل گیری الگوی سر و شانه برعکس شاهد افزایش قیمت و شروع روند صعودی هستیم. افزایش زیاد در حجم معاملات و شدید بودن فشار فروش توسط مستطیل بنفش رنگ مشخص شده است. پس از شکل گیری الگو، خط گردن شکسته می شود ولی چون میزان حجم معاملات به میزان معنی داری افزایش نیافته، این شکست موفقیت آمیز نیست تا اینکه در ۶ فوریه، انفجاری در حجم معاملات صورت می گیرد (فلش آبی رنگ) که متعاقب آن در دو سه روز بعد شاهد شکسته شدن قطعی خط گردن هستیم.

جمع بندی

الگوی سر و شانه معکوس یکی از رایج ترین الگو های بازگشتی است که در مورد آن یک سری نکات وجود دارد که به تشریح آنها می پردازیم. نکته اول این است که خط گردن در حقیقت خط مقاومت است و زمانی که الگو کامل شده و شکسته می شود، تبدیل به حمایت می گردد بدین صورت که پس از بالاتر رفتن قیمت نسبت به خط گردن، امکان کاهش مجدد قیمت تا این خط وجود دارد.

در حقیقت در این زمان، خط گردن تبدیل به خط حمایت می شود. نکته دوم، تشخیص قیمت هدف یا Price Target است. برای این منظور باید گفت انتظار می رود پس از شکسته شدن خط گردن، قیمت به اندازه اختلاف نوک سر و خط گردن، بالا برود. البته این موضوع بستگی به عناصر دیگری مانند خطوط مقاومتی پیشین و میانگین های متحرک نیز دارد پس آن را به عنوان هدف نهایی قرار ندهید.

نکته قابل توجه این است که این الگو باید در یک روند نزولی شکل بگیرد. به یاد داشته باشید شانه های چپ و راست الزاما از لحاظ عرض و ارتفاع یکی نیستند، در نتیجه ممکن است الگو متقارن نباشد. دیگر اینکه همانطور که در مثال بالا مشاهده نمودید، شناسایی خط گردن و افزایش حجم معاملات در هنگام شکسته شدن آن، از فاکتور های اصلی و مهم هستند، چرا که این موضوع نشان از اشتیاق برای خرید در قیمت بالاتر است. در آخر اینکه از آنجا که شکل گیری این الگو زمان بر است، شناسایی آن نیاز به تجربه و دقت دارد.

تعریف الگوی بازگشتی سر و شانه

الگوهای (سر الگوی سر و شانه چیست ؟ و شانه) یکی از معروف ترین و قابل اطمینان ترین الگوهای کلاسیک در بازارهای سرمایه می باشند که در الگوی سر و شانه چیست ؟ انتهای روند صعودی یا نزولی موجب بازگشت قیمت می شوند. این الگوها به دو دسته الگوهای سقف و کف تقسیم می شوند که به ترتیب هر یک و روش معامله با آنها را شرح می دهیم.

الگوی سر و شانه

تشکیل الگوی سر و شانه

الگوی سر و شانه سقف (Head & Shoulders Top)

الگوی «سر و شانه سقف» از جمله الگوهایی است که با تشکیل در انتهای روند صعودی موجب بازگشت قیمت می شود. این الگو از سه قله متوالی تشکیل شده است که ارتفاع قله اول و سوم (شانه ها) تقریبا یکسان و ارتفاع قله دوم (سر) بیشترین مقدار می باشد. این سه قله متوالی بر روی یک خط حمایت یکسان به نام «خط گردن» قرار دارند. قابل ذکر است این خط در ابتدا یک خط حمایت و پس از شکسته شدن یک خط مقاومت محسوب می شود.

الگوی سر و شانه سقف

تشکیل الگوی سر و شانه سقف

همان طور که در شکل زیر مشاهده می شود اولین نشانه ایجاد این الگو با شکسته شدن خبر روند صعودی به وجود می آید، پس از شکسته شدن خط روند، ریزش قیمت تا محدوده کف قبلی (نقطه B) ادامه می یابد و از آنجا مجددا یک روند صعودی جدید کوتاه مدت آغاز می شود. معمولا این روند جدید تا محدوده خط روند قبلی که تقریبا مترادف با شانه سمت چپ الگوی سر و شانه چیست ؟ است، ادامه می یابد و از آنجا روند جدیدی را آغاز می کند.
از اتصال نقاط پایینی B و C، خط گردن رسم می شود که عموما دارای یک شیب نسبتا بالارونده است اما برخی اوقات کاملا افقی و در مواقع نادری شیب نزولی دارد. قیمت طی دو مرحله (در نقاط B و C از سکوی خط گردن به سمت بالا جهش می نماید و در نهایت این خط با افزایش بسیار زیاد حجم معاملات، در نقطه D شکسته و به تبع آن الگو تکمیل می شود، بنابر این تغییر جهت روند از حالت صعودی به نزولی تأیید می شود.

تشکیل الگوی سر و شانه سقف

نحوه تشکیل الگوی سر و شانه سقف

زمانی که خط گردن به عنوان یک حمایت مهم شکسته می شود می توان انتظار یک صعود اندک و لمس مجدد آن را داشت (نقطه E) چرا که حالا یک خط مقاومت محسوب می شود. اگر این خط مقاومت حرکت صعودی را متوقف نماید می توان انتظار داشت که قیمت تا نقطه هدف این الگو (نقطه F) ریزش داشته باشد.

الگوی سر و شانه کف یا معکوس

الگوی «سر و شانه کف» یا «سر و شانه معکوس» تصویر اینهای الگوی سر و شانه بستن که با الگوی سر و شانه چیست ؟ تشکیل در انتهای روند نزولی موجب باز گشت قیمت می شود. همان گونه که دوی . مشاهده می نمایید این الگو از سه دره متوالی تشکیل شده است که ارتفاع دره اول و سردردن تقریبا یکسان و ارتفاع دره دوم (سر) بیشترین مقدار می باشد. این سه دره متوالی بر روی یک خط مقاومت یکسان قرار دارند که به نام «خط گردن» معروف می باشد. قابل ذکر است این خط در ابتدا یک خط مقاومت و پس از شکسته شدن یک خط حمایت محسوب می شود.

الگوی سر و شانه کف یا معکوس

الگوی سر و شانه کف یا معکوس

اولین نشانه تشکیل این الگو، شکسته شدن خط روند نزولی است. پس از شکسته شدن خط روند، صعود قیمت تا محدوده سقف قبلی (نقطه B) ادامه می یابد و از آنجا مجددا یک روند نزولی جدید کوتاه مدت آغاز می شود. معمولا این روند جدید تا محدوده خط روند قبلی ادامه می یابد و از آنجا روند جدیدی را آغاز می کند.
عموما خط گردن در این الگو دارای یک شیب نسبتا پایین رونده است اما برخی اوقات کاملا افقی و در مواقع نادری شیب صعودی دارد. قیمت طی دو مرحله در نقاط B و C از سکوی خط گردن به سمت پایین جهش می نماید و در نهایت آن را با افزایش بسیار زیاد حجم معاملات در نقطه D می شکند؛ بنابراین الگو، تکمیل شده و تغییر جهت روند از حالت نزولی به صعودی تأیید می شود.

تشکیل الگوی سر و شانه کف یا معکوس

نحوه تشکیل الگوی سر و شانه کف یا معکوس

زمانی که خط گردن به عنوان خط مقاومت مهم شکسته می شود می توان انتظار یک نزول اندک و لمس مجدد خط گردن را داشت (نقطه E) چرا که حالا یک خط حمایت محسوب می شود. اگر این خط حمایت حرکت نزولی را متوقف نماید می توان انتظار داشت که قیمت تا نقطه هدف این الگو (نقطه F) صعود داشته باشد.

منبع: کتاب مرجع کامل تحلیل تکنیکال در بازارهای سرمایه نوشته دکتر علی محمدی

اشتراک این مطلب

https://pishro-asak.com/wp-content/uploads/2021/03/headshoulders.jpg 224 224 شبنم خرمی https://pishro-asak.com/wp-content/uploads/2022/03/Pishro-Asak-Logo-v3.1-Optimized.png شبنم خرمی 2021-03-11 11:45:32 2021-03-13 13:52:30 تعریف الگوی بازگشتی سر و شانه

دیدگاه خود را ثبت الگوی سر و شانه چیست ؟ کنید

دیدگاهتان را بنویسید لغو پاسخ

دفتر مرکزی:

استان تهران، شهرستان شهریار، مجتمع تجاری اداری وائین شهریار، طبقه چهارم اداری، واحد 406

مقالات مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برو به دکمه بالا