پلتفرم های معاملاتی

تجارت در خطوط روند

به گزارش ایرنا، ثبت سفارش به دلار آمریكا درخواست بانك مركزی از نهم اسفند ماه به روی واردكنندگان بسته شد؛ البته تجارت در خطوط روند تا پیش از این بانك ها به دلیل اینكه ایران بر پایه تحریم های اولیه آمریكا از چرخه تسویه دلاری یا همان یوترن (U-TURN) حذف شده بودند، و در عمل تجار در صورتی كه خواهان استفاده از ارز از سیستم بانكی بودند، نمی توانستند سفارش خود را به دلار انجام دهند.
با این حال با رویكرد جدید بانك مركزی و وزارت صنعت، معدن و تجارت، واردكنندگان حتی اگر بخواهند از طریق سیستم صرافی ها تجارت در خطوط روند ارز مورد نیاز خود را تامین كنند، نمی توانند از دلار آمریكا استفاده كنند.
آنگونه كه «مهدی كسرایی پور» مدیر اداره سیاست ها و مقررات ارزی بانك مركزی به ایرنا توضیح داده است، سهم دلار در سبد تجاری كشور آنچنان بالا نیست و این امر در مراودات تجاری بازرگانان ایرانی مشكلی ایجاد نخواهد كرد.
به گفته وی، واردكنندگان می توانند در پرداخت ها و معاملات تجاری خود از ارز جایگزین یا ارزهای جهانروای دیگر استفاده كنند، دلیلی برای استفاده از دلار در این معاملات وجود ندارد.

توضیح بانک تجارت در خطوط روند تجارت د‌ر مورد‌ یک گزارش

گروه بنگاه‌ها: د‌ر پی انتشار گزارشی از آمار کارکنان زن د‌ر سمت‌های مد‌یریتی نظام بانکی د‌ر روزنامه «د‌نیای‌اقتصاد‌»، روابط عمومی بانک تجارت توضیحی را د‌ر این مورد‌ ارائه کرد‌ه است. د‌ر این توضیح آمد‌ه است: احتراما با توجه به د‌رج گزارشی د‌ر صفحه پنج ویژه‌نامه سراسری هفته بانکد‌اری اسلامی مورخ د‌هم شهریور آن روزنامه وزین، تحت عنوان «سقف شیشه‌ای برای زنان بانکد‌ار د‌ر ایران» و با توجه به ارائه آمار د‌رجد‌ول شماره ۳ مبنی‌بر «د‌ر بانک تجارت زنان نقشی د‌ر بخش مد‌یریت و روسای تجارت در خطوط روند اد‌ارات ند‌ارند‌» یاد‌آور می‌شود‌: د‌ر حال حاضر مسوولیت د‌و مد‌یریت ارشد‌ و ریاست شش اد‌اره بانک تجارت را بانوان بر عهد‌ه د‌ارند‌، ضمن اینکه رئیس تعد‌اد‌ زیاد‌ی از شعب ممتاز و د‌رجه یک بانک تجارت، بانوان شاغل د‌ر این بانک هستند‌.

گروه بنگاه‌ها: د‌ر پی انتشار گزارشی از آمار کارکنان زن د‌ر سمت‌های مد‌یریتی نظام بانکی د‌ر روزنامه «د‌نیای‌اقتصاد‌»، روابط عمومی بانک تجارت توضیحی را د‌ر این مورد‌ ارائه کرد‌ه است. د‌ر این توضیح آمد‌ه است: احتراما با توجه به د‌رج گزارشی د‌ر صفحه پنج ویژه‌نامه سراسری هفته بانکد‌اری اسلامی مورخ د‌هم شهریور آن روزنامه وزین، تحت عنوان «سقف شیشه‌ای برای زنان بانکد‌ار د‌ر ایران» و با توجه به ارائه آمار د‌رجد‌ول شماره ۳ مبنی‌بر «د‌ر بانک تجارت زنان نقشی د‌ر بخش مد‌یریت و روسای اد‌ارات ند‌ارند‌» یاد‌آور می‌شود‌: د‌ر حال حاضر مسوولیت د‌و مد‌یریت ارشد‌ و ریاست شش تجارت در خطوط روند اد‌اره بانک تجارت را بانوان بر عهد‌ه د‌ارند‌، تجارت در خطوط روند ضمن اینکه رئیس تعد‌اد‌ زیاد‌ی از شعب ممتاز و د‌رجه یک بانک تجارت، بانوان شاغل د‌ر این بانک هستند‌. بد‌یهی است این اد‌اره آماد‌گی د‌ارد‌ اطلاعات کافی و مستند‌ را جهت تهیه گزارش‌های مشابه د‌ر اختیار آن روزنامه وزین قرار د‌هد‌.

د‌نیای اقتصاد‌: طبق توضیحی که د‌ر گزارش مزبور به آن اشاره شد‌ه، آمارهای مورد‌ نظر از سایت بانک‌ها استخراج شد‌ه و سمت‌های یاد‌ شد‌ه بد‌ون نام بود‌ه است. به‌همین د‌لیل نویسند‌ه گزارش نیز د‌ر مقابل نام بانک‌هایی که جنسیت مد‌یران آن مشخص نبود‌ه از «خط تیره» استفاد‌ه کرد‌ه است.

روند اصلاح قیمت‌ها در بورس

مهدی آزادواری: سابقه معاملاتی بورس تهران نشان می‌دهد که بازار سهام اغلب در نیمه اول سال از رونق و روند رشد بیشتری نسبت به نیمه دوم سال برخوردار بوده است.

اين رفتار بازار كه از آن به اصلاح قيمت سهام شركت‌ها و اصلاح شاخص كل بورس در نيمه دوم سال تعبير مي‌شود، جزو طبيعت و ذات بورس قلمداد مي‌شود.با توجه به اينكه سرمايه‌گذاران بومي همواره از تاكتيك‌ها و استراتژي‌هاي معاملاتي متناسب با چنين شرايطي در مديريت سبد سهام خود در نيمه دوم سال بهره مي‌برند،

به‌نظر مي‌رسد نيمه دوم امسال به دلايل بنيادي قوي، از رفتار سال‌هاي گذشته تجارت در خطوط روند سرباز زده و پس از يك اصلاح قيمتي كوتاه به ادامه روند رشد نيمه اول پايبند مانده، زيرا شرايط كنوني اقتصاد و بورس ايران چندان قابل مقايسه با سال‌هاي گذشته نيست. فشار پوشش بودجه مصوب سال‌جاري و انتخابات پيش رو، مي‌تواند به‌عنوان اهرمي براي روند افزايشي بورس و جذب نقدينگي‌هاي سرگردان در سطح جامعه به شمار‌ آيد.

از طرفي، چنانچه ركود بازارها ي موازي به‌دليل نبود جذابيت كافي و لازم براي سپرده‌ها و خصوصا ركود بازارمسكن را يكي از دلايل اجتناب‌ناپذير رونق بورس در نيمه‌اول قلمداد كنيم، سايه اين دلايل بنيادي همچنان بر سر نقدينگي موجود تجارت در خطوط روند در بازار سنگيني مي‌كند و مي‌تواند مزيت رونق ادامه‌دار بورس به شمار‌ آيد. دولت مي‌تواند هم به‌طور مستقيم و غيرمستقيم نقدينگي‌هاي جديد وارد بورس كند زيرا بازار تشنه نقدينگي است.

مقالات مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

همچنین تماشا کنید
نزدیک
برو به دکمه بالا