راهنمای معامله گر

ساعات کاری بازار بورس بینالملل

به گزارش خبرطلایی به نقل از روابط عمومی بورس تهران، شاخص کل با ۲۶۰۵ واحد افزایش به رقم ۱۴۲۲۳۴ واحد رسید.

ارزش بازار بورس تهران از ۵۴۲ هزار میلیارد تومان گذشت

در پایان معاملات تالارهای بورس اوراق بهادار تهران یکشنبه مورخ ۱۸ شهریور ماه، در ۲۰۵ هزار دفعه، تعداد ۳ میلیارد و ۵۵۹ میلیون سهم و حق تقدم به ارزش بیش از ۸ هزار و ۵۷۷ میلیارد ریال معامله شد و ارزش بازار رقم معادل ۵۴۲ هزار میلیارد تومان را ثبت کرد.

3

به گزارش خبرطلایی به نقل از روابط عمومی بورس تهران، شاخص کل با ۲۶۰۵ واحد افزایش به رقم ۱۴۲۲۳۴ واحد رسید.

شاخص بازار اول با ۱۸۹۵ واحد افزایش به ۱۰۴۹۰۴ واحد بالغ گردید و شاخص بازار ساعات کاری بازار بورس بینالملل دوم با ۵۳۰۹ واحد افزایش رقم ۲۸۲۷۱۰ واحد را تجربه کرد.

بیشترین تاثیر منفی بر شاخص کل را پالایش نفت بندرعباس، صنایع پتروشیمی خلیج فارس، پتروشیمی پارس، گسترش نفت و گاز پارسیان، سرمایه گذاری غدیر، گروه مپنا، پتروشیمی پردیس، سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین، بانک ملت، پالایش نفت اصفهان، سرمایه گذاری امید، کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران و سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی به نام خود اختصاص ساعات کاری بازار بورس بینالملل دادند.

از سویی دیگر بیشترین حجم معاملات را بانک ملت، سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین، بانک تجارت، گروه پتروشیمی س.ایرانیان(پترول۲)، سایپا، ماشین سازی اراک، سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی، سرمایه گذاری غدیر، حق تقدم سرمایه گذاری نیرو و سرمایه گذاری سایپا به نام خود ثبت نام کردند.

بازگشایی و توقف

توقف نماد (زمگسا۱)، (شلعاب۱)، (کدما۱)، (خبهمن۱)، (شتران۱)، (شپنا۱)، (چکاوه۱)، (غاذر۱)، (شبریز۱)، (شدوص۱)، (غمارگ۱)، (قشرین۱)، (رتکو۱)، (خمهر۱)، (فباهنر۱)، (خزر۱) به علت تغییرات بیش از ۲۰ درصدی قیمت

نماد معاملاتی شرکت کشاورزی‌ ودامپروی‌ مگسال‌ (زمگسا۱)، لعابیران‌ (شلعاب۱)، معدنی‌ دماوند (کدما۱)، گروه‌بهمن‌ (خبهمن۱)، پالایش نفت تهران (شتران۱)، پالایش نفت اصفهان (شپنا۱)، صنایع‌کاغذسازی‌کاوه‌ (چکاوه۱)، کشت‌وصنعت‌پیاذر (غاذر۱)، پالایش نفت تبریز (شبریز۱)، دوده‌ صنعتی‌ ساعات کاری بازار بورس بینالملل پارس‌ (شدوص۱)، مارگارین‌ (غمارگ۱)، قند شیرین‌ خراسان‌ (قشرین۱)، کنترل‌خوردگی‌تکین‌کو (رتکو۱)، مهرکام‌پارس‌ (خمهر۱)، مس‌ شهیدباهنر (فباهنر۱)، فنرسازی‌زر (خزر۱) با توجه به تغییرات بیش از ۲۰ درصدی قیمت سهام، به منظور اطلاع رسانی مناسب شرکت به بازار در خصوص علل آن، متوقف گردید. نماد مذکور روز معاملاتی بعد به صورت حراج ناپیوسته و با محدودیت دامنه نوسان قیمت بازگشایی خواهد شد.

توقف نماد (ددام۱) به علت تغییرات بیش از ۵۰ درصدی قیمت

نماد معاملاتی شرکت داروسازی زاگرس فارمد پارس (ددام۱)، آبسال‌ (لابسا۱) با توجه به تغییرات بیش از ۵۰ درصدی قیمت سهام، به منظور برگزاری کنفرانس اطلاع رسانی توسط ناشر متوقف شد.

توقف نماد (وساخت۱) به علت افشای اطلاعات با اهمیت گروه الف

نماد معاملاتی شرکت سرمایه گذاری ساختمان ایران (وساخت۱)، گلتاش‌ (شگل۱) با توجه به افشای اطلاعات با اهمیت گروه الف، متوقف گردید. نماد مذکور روز معاملاتی بعد بصورت حراج ناپیوسته و بدون محدودیت دامنه نوسان قیمت بازگشایی خواهد شد.

توقف نمادهای معاملاتی (پرداختح)،(خشرقح)

در پایان معاملات امروز نماد معاملاتی حق تقدم شرکت های به پرداخت ملت(پرداختح)و الکتریک خودرو شرق(خشرقح)با توجه به پایان مهلت پذیره نویسی متوقف خواهند شد.

بازگشایی نمادهای معاملاتی(کماسه)،(خوساز)،(سصفها)،(خاذین)

نماد معاملاتی شرکت های تامین‌ ماسه‌ ریخته‌گری‌ (کماسه)،محورسازان‌ایران‌خودرو (خوساز)،سیمان‌اصفهان‌ (سصفها)،سایپاآذین‌ (خاذین)، با محدودیت نوسان قیمت بااستفاده از مکانیزم حراج آماده انجام معامله می باشد، همچنین ادامه معاملات درنماد مذکور در دامنه مجاز نسبت به قیمت مرجعقیمت کشف شده در حراجامکان پذیراست .

بازگشایی نمادهای معاملاتی(سفانو)،(خچرخش)،(شکربن)،(ساعات کاری بازار بورس بینالملل خموتور)(خموتورح)

نماد معاملاتی شرکت های سیمان فارس نو(سفانو)،چرخشگر(خچرخش)،کربن ایران(شکربن)،موتورسازان تراکتورسازی ایران(خموتور)باتوجه به تغییرات بیش از ۵۰درصدی قیمت سهام و اطلاعیه منتشر شده در سایت کدال و حق تقدم شرکت موتورسازان تراکتورسازی ایران(خموتورح)با توجه به بازگشایی نماد اصلی با محدودیت نوسان قیمت آماده انجام معامله می باشند،همچنین ادامه معاملات در نماد مذکور در دامنه مجاز نسبت به قیمت مرجعقیمت کشف شده در حراج امکان پذیر است .

بازگشایی نمادهای معاملاتی (شکلر)،(مرقام)

نماد معاملاتی شرکت های نیروکلر (شکلر)،ایران‌ارقام‌ (مرقام)با توجه به افشای اطلاعات با اهمیت گروه ‘الف’ ، بدون محدودیت نوسان قیمت با استفاده از مکانیزم حراج آماده انجام معامله می باشند.

بازگشایی نماد معاملاتی (ونیکی)

نماد معاملاتی شرکت سرمایه گذاری ملی ایران(ونیکی)با توجه به حد نصاب نرسیدن مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده با محدودیت نوسان قیمت آماده انجام معامله می باشد،همچنین ادامه معاملات در نماد مذکور ساعات کاری بازار بورس بینالملل در دامنه مجاز نسبت به قیمت مرجع قیمت کشف شده در حراج امکان پذیر است .

در بازار بدهی که اوراق مشارکت، گواهی سپرده و صکوک معامله می شود، تعداد ۱۵۰ هزار برگه اوراق مشارکت به ارزش کل بیش از ۱۴۸ میلیارد ریال معامله شد.

صندوق های قابل معامله (ETF)

در بازار صندوق های قابل معامله که صندوق های قابل معامله و صندوق های سرمایه گذاری شاخصی قابل معامله داد و ستد می شود، ۱۵ میلیون و ۲۴۰ هزار واحد از صندوق سرمایه گذاری به ارزش کل بیش از ۱۵۴ میلیارد ریال مورد معامله قرار گرفت.

در بازار اوراق مشتقه تعداد ۱۵۲ میلیون قرارداد به ارزش ۱۲۲ میلیون ریال مورد معامله قرار گرفت.

امکان تداوم یافتن الگوی تغییر ساعت کاری به سایر اوقات سال

علیخانی با بیان اینکه تغییر ساعات کاری موجب روان‌تر شدن ترافیک شده، گفت: می‌توان این وضعیت را در سایر اوقات سال ادامه داد.

امکان تداوم یافتن الگوی تغییر ساعت کاری به سایر اوقات سال

محمد علیخانی عضو شورای شهر ساعات کاری بازار بورس بینالملل تهران در گفت وگو با خبرنگار حوزه شهری گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان؛ با اشاره به تغییرات ساعات کاری به خاطر صرفه جویی در مصرف انرژی انجام شده، گفت: این اقدام در روان سازی ترافیک هم موثر بوده، زیرا سبب شده سفرهای درون شهری تقسیم شوند و ترافیک شهری روان تر شود.

رئیس کمیسیون حمل و نقل و ترافیک شورای شهر تهران تصریح کرد: این اتفاق نشان می دهد که می توان از اینگونه تصمیمات و ابزارها برای مدیریت سفر و کاهش ترافیک شهری استفاده کرد.

وی با بیان اینکه می توان این وضعیت را در سایر اوقات سال هم تداوم بخشید، اظهار کرد: علاوه بر این می توانیم در موضوعات دیگر هم سفرهای درون شهری شهروندان را به ساعات دیگر موکول کنیم.

علیخانی با اشاره به خدمات شبانه روزی برخی فروشگاه های سطح شهر گفت: ساعات کاری بازار بورس بینالملل ارائه خدمات به صورت شبانه روزی هم می تواند موجب اشتغالزایی شود و هم تعداد سفرهای روز را کاهش دهد؛ لذا با شبانه روزی کردن برخی خدمات می توان هم شاهد کاهش ترافیک بود و هم موجب بالا رفتن ظرفیت اشتغال شد.

منبع: باشگاه خبرنگاران جوان

مسئولیت صحت اخبار ارائه شده به عهده منبع خبر بوده و این رسانه صرفاً رسالت اطلاع‌رسانی خود را در این رابطه انجام می‌دهد.

چه خبر از راه‌اندازی بازار ارز در بورس؟

چه خبر از راه‌اندازی بازار ارز در بورس؟

طبق قانون هر گونه اوراق بهادار از جمله بازار آتی ارز باید در بازار سرمایه شکل بگیرد اما قیمت مرجع این بازار می‌تواند از بازار نقد کشف شود. این طور که مسئولان می‌گویند زمان‌بندی و جزئیات راه‌اندازی بازار متشکل ارز را نهاد ناظر بازار پول مشخص خواهد کرد.

اخبار جدیدتر و مرتبط با این خبر را مشاهده نمایید:

حمایت مجلس از برخورد با تخلفات در بازار سرمایه با روش سوت‌زنی

حمایت مجلس از برخورد با تخلفات در بازار سرمایه با روش سوت‌زنی

درخواست مهم وزارت صنعت درباره عرضه خودرو در بورس کالا

درخواست مهم وزارت صنعت درباره عرضه خودرو در بورس کالا

قرارداد محرمانه امضا شد/باید ۵۱۰ میلیون دلار به بورس واریز شود

قرارداد محرمانه امضا شد/باید ۵۱۰ میلیون دلار به بورس واریز شود

در اواسط تیر ماه امسال بود که نمادهای گواهی صادراتی یورو و گواهی صادراتی دلار با نام‌های «گواهی ۱» و «گواهی ۲» در سایت شرکت مدیریت فناوری بورس تهران قید و قرار بر این شد که ۲۰ درصد اظهار نامه‌های ارزی کالاهای صادراتی در بورس داد و ستد شود.
در آن زمان مدیر نظارت بر بازارهای سازمان ساعات کاری بازار بورس بینالملل بورس در مورد معاملات بازار گواهی ارز اعلام کرد که "شروع معاملات این بازار به تصمیم‌سازی‌ها در وزارت صنعت معدن و تجارت و بانک مرکزی بستگی خواهد داشت. قیمت و حجم عرضه در این بازار از اهمیت بالایی برای تعدیل نرخ و تنظیم بازار خواهد داشت. " اما در نهایت این طرح مسکوت ماند و قرار شد آن ارزها نیز در سامانه نیما اظهار شوند.
اما با رفتن ولی الله سیف از بانک مرکزی و به ریاست رسیدن عبدالناصرهمتی در این بانک به تازگی دوباره درباره معاملات ارز در بورس اظهار نظرهایی شده است، به طوری که همتی چند روز پیش از راه‌اندازی بازار معاملات آزاد نقدی و حواله ارزی خبر داد و اعلام کرد که این بازار مبتنی بر ساز و کار حراج، با هدف کشف قیمت ارز و تسهیل تامین نیازهای خدماتی و خرد مردم خواهد بود و با مشارکت بانک‌ها و صرافی‌های مجاز و نظارت و بازگردانی بانک مرکزی در آینده نزدیک به طور گام به گام و با تمرکز بر معاملات نقدی راه‌اندازی خواهد شد.
اما باید بدانیم که این بازار نقد ارز است که می تواند در بازار پول شکل بگیرد و معاملات آتی ارز و هر گونه معاملات اوراق بهاداری باید مطابق قانون در بازار سرمایه انجام شود.
در تازه‌ترین اظهارنظرها، رئیس سازمان بورس در این مورد گفته که "بانک مرکزی اعتقاد دارد که بازار نقدی ارز باید در بازار پول شکل بگیرد اما در عین حال، بر اساس قانون باید اوراق مشتقه ارز همانند قراردادهای آتی یا قراردادهای سلف در بازار سرمایه معامله شود. "
محمدی همچنین با اشاره به اینکه باید ارز یک قیمت مرجع داشته باشد، تاکید کرد: هر گونه اوراق بهادار باید در بازار سرمایه معامله شود، بنابراین اگر بازار نقدی مناسبی به وجود آید و یک قیمت مرجع در آن شکل بگیرد، بازار سرمایه آمادگی راه اندازی بازار قراردادهای مالی این اوراق را دارد. مصوبه شورای عالی بورس نیز از حدود سه سال گذشته وجود دارد که راه اندازی و معامله بازار قراردادهای آتی ارز در بازار سرمایه را مجاز و قانونی کرده است.
وی همچنین یادآور شد: زمان بندی و جزئیات راه اندازی این بازار وابسته به تصمیم بانک مرکزی است، اما در ارکان بازار سرمایه آمادگی راه اندازی این بازار جدید از مدت ها پیش تا به امروز وجود دارد به طوری که فرابورس و بورس کالا از ماه ها قبل، بسترها، سامانه معاملاتی و سایر موارد مرتبط با این بازار را آماده کرده اند تا با همکاری بانک مرکزی هر زمان تصمیم گیری نهایی اتخاذ شد، این بازار در بورس راه اندازی شود.
اما باید دید که دولت بانک مرکزی، وزارت صنعت و معدن و در نهایت سازمان بورس درباره معاملات ارز در بازار پول و سرمایه به کجا می‌رسد و این سیاست در صورت پیگیری بر قیمت ارزهای خارجی در ایران چه تاثیری می‌گذارد.

مقالات مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برو به دکمه بالا